ورود
۰۳۱-۳۲۶۸۵۶۴۰

پرداخت در سفالگری

هنرمندان سفالگری که با چرخ کار می کنند برای تکمیل کار خود، و برای این که سفال  یعنی محصول نهائی سفالگریشان، عاری از هر گونه عیب و نقصی باشد یک روز پس از ساخت ظروف، کار پرداخت را به ویژه برای قسمت های بیرونی ته ظرف با ابزار روی چرخ انجام می دهند.

پرداخت کردن ظروف به سفالگر، این امکان را می دهد که قسمت های اضافی و زیادی بدنه را تراشیده، علاوه بر یکنواختی در ضخامت بدنه، برای ظروف پایه، کف حلقوی ایجاد کند.