ورود
۰۳۱-۳۲۶۸۵۶۴۰

هنر فیروزه کوبی چیست و مشخصه آن چیست

فیروزه کوبی چگونه هنری است

در هنر فیروزه کوبی از سنگ فیروزه استفاده می شود سنگ فیروزه سنگی است ارزشمند با تلألو نیلی گون که چشمان را نوازش می دهد.

روحیه هنری که در تار و پود وجود هنرمندان می جوشد از دیرباز زیبایی این سنگ ها را مناسب هنر فیروزه کوبی دانسته

فیروزه کوبی چگونه هنری است

نحوه عمل در هنر فیروزه کوبی نیازمند صبر و حوصله فراوان است

هنرمند فیروزه کوب نمای کلی از شیء را در عالم خیال مجسم می کند

تمام زوایای آن را مورد کاوش و بررسی قرار می دهد.

هنرمند به این موضوع می اندیشد که قطعات کوچک سنگ فیروزه کدام قسمت از شیء بنشیند

تا جلوه بیشتری بنماید

آن گاه ابزار و لوازم مورد نیاز  هنر فیروزه کوبی را مهیا می کند.

خرمن نیلی گون همچون اقیانوسی بی کران، در عین سکون؛ روان است

مثل آن که در هر دانه ای از سنگ فیروزه اقیانوسی بی کران در جریان است.

 

قندان فیروزه کوبی

 

روح عاشق هنرمند گویی این اقیانوس خروشان را مهار کرده و رام خود میکند

قطعات سرسخت و خشن فیروزه ای با نوازش پرمهر دستانی عاشق شکل می گیرند

از عالم وحش به نور تمدن مهاجرت می کنند و به تعالی می رسند.

فیروزه کوبی از نظر هنرمند فیروزه کوب چگونه هنری است

در نظر هنرمند آن؛ عشق ورزیدن است، عشق به یکایک قطعات فیروزه ای.

از کنار هم قرار گرفتن قطعات فیروزه ای، سطح شیء نیلی می شود همچون پهنای اقیانوس.

فضایی چنین محبت آمیز گوهر نهان قطعات نیلی گون را هویدا ساخته

گویی زمان در برابر اینچنین عشق پاک و بی کرانی تاب گذر نداشته و متوقف شده.

اکنون لحظه ای ناب، به ثبت رسیده

نگریستن به چنین اثر هنری می تواند به آسانی روح را به پرواز دربیاورد.

 

 آینه شمعدان فیروزه کوبی

 

ماده رنگی موجود در سنگ فیروزه مربوط به مس و آهن است

به دلیل این که این سنگ گرانبها زنده است در برخورد با مواد شیمیایی، چربی ها و اسیدها آسیب می بیند.

ارزشمند بودن در کنار زیبایی ظاهری که این نوع از سنگ از آن برخوردار است سبب شده برای تزیین اشیای کاربردی و تزئینی مورد استفاده قرار گیرد.

هنر فیروزه کوبی هنر نسبتا جوانی است و با ویژگی های خاصی که از آن برخوردار است محیط زندگی را دلپذیر می کند.

 

 کوزه فیروزه کوبی