ورود
۰۳۱-۳۲۶۸۵۶۴۰

سفالگری

کهن ترین استوار

از آمیختن عناصر آب و خاک، شیء ای به منصه ظهور می رسد با نام سفالینه.

سفال و سفالگری از کهن ترین ابداعات بشری است.

بهره مندی از ظاهری برازنده و خصوصیاتی همچون:

  • قابلیت نگهداری مواد غذایی در طولانی مدت
  • ظاهری ساده و برازنده
  • تنوع در نقش و طرح

سبب شده تا بشر از این هنر شکیل در ابعاد گوناگون زندگی خود بهره جوید.