ورود
۰۳۱-۳۲۶۸۵۶۴۰

سلام آرایه

                   

 

 

مجموعه سلام، زمینه فعالیت خودش رو تامین خلاقانه صنایع دستی اصیل ایرانی قرار داده.

تلاش و فلسفه وجودی مجموعه سلام شاید در این عبارت خلاصه بشه: ” گنجاندن هنر اصیل ایرانی در متن زندگی انسان امروزی”.

پیشرفت تکنولوژی باعث شده جای هنرهای زیبایی شناسانه در متن زندگی هامون خالی بشه.

احساس این نیاز، مجموعه ما رو مشتاق کرده تا با شیوه های مختلف پاسخگوی اون ها باشه.

زمینه های فعالیت مجموعه ما تو ۴ تا عبارت خلاصه شده:

  • سلام آرایه
  • اردیبهشت
  • برسیون
  • گره

سلام آرایه: تو این قسمت مجموعه ما به حس نیاز انسان ها برای زیباتر کردن محل زندگی و کار خودشون پرداخته و این سوال رو مطرح کرده که چرا برای زیباتر کردن محل زندگی و کار خودمون از هنرهای اصیل خودمون استفاده نکنیم؟ هنرهایی که هم از نظر محتوایی، غنی اند و از جهت زیبایی ظاهری هم چیزی از مدرنیته کم ندارند، فعالیت های مجموعه ما در این زمینه رو هم می تونید  از قسمت دریافت کاتالوگ، تو سایتمون ببینید.