ورود
۰۳۱-۳۲۶۸۵۶۴۰

فرش دستباف

تلفیق نقش و طرح و آداب و رسوم

این بخش مثل اسمی که براش برگزیده شده به فعالیت در حوزه نساجی مربوطه

فرش بافی، گلیم بافی، قلمکاری، ترمه بافی به نوعی تبلور زیبائی های طبیعت است.

بافندگان سنتی همواره سنن خود را در تار و پود این دست بافته ها تنیده اند.

ادامه چنین روندی در این بخش محقق شده

به عبارتی به کاربرد هر چه بیشتر این نوع از هنر در زندگی انسان ها تاکید می شه تا بدینوسیله حیات چنین هنرهایی تداوم داشته باشه.